Krievija

Latvijas Republikas pilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!
Latvijas Republikas nepilsoņiem līdz 90 dienām bez vīzas!

Vīzas noformēšanas laiks:

2 nedēļas (par papildus samaksu – 3 darba dienas).

Vienreizējas tūristu vīzas noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

 • vīzas pieteikuma anketa;
 • ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku par 6 mēnešiem;
 • 1 fotogrāfija (3.5 x 4.5 cm, uz balta fona);
 • apdrošināšana uz brauciena laiku (iespējams noformēt aģentūrā).

Divreizējas biznesa vīzas noformēšanai uz trīs mēnešiem nepieciešamie dokumenti:

 • vīzas pieteikuma anketa;
 • ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku par 6 mēnešiem;
 • 1 fotogrāfija (3.5 x 4.5 cm, uz balta fona);
 • apdrošināšana uz brauciena laiku (iespējams noformēt aģentūrā).

Daudzkārtējas 1 gada biznesa vīzas noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

 • iepriekšējā vīza ar iebraukšanas/izbraukšanas zīmogiem pēdējā gada laikā;
 • vīzas pieteikuma anketa;
 • ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku par 6 mēnešiem pēc atgriešanās;
 • 1 fotogrāfija (3.5 x 4.5 cm, uz balta fona);
 • apdrošināšana uz brauciena laiku (iespējams noformēt aģentūrā).

Daudzkārtējas 2 gada biznesa vīzas noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

 • 3 iepriekšējās 1 gada biznesa (komercvīzas) vīzas ar iebraukšanas/izbraukšanas zīmogiem pēdējā gada laikā. Ja vīzas vecajā pasē – visu vīzu un iebraukšanas/izbraukšanas zīmogu kopijas;
 • vīzas pieteikuma anketa;
 • ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku par 30 mēnešiem;
 • 1 fotogrāfija (3.5 x 4.5 cm, uz balta fona);
 • apdrošināšana uz brauciena laiku (iespējams noformēt aģentūrā).