Baltkrievija

Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem vīzas tiek noformētas pirms brauciena.

Vīzas noformēšanas laiks:

 • 6 darba dienas vēstniecībā,
 • par papildus samaksu – 3 dienas vēstniecībā.

Vīzas noformēšanai nepieciešams:

 • ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku par 6 mēnešiem pēc atgriešanās datuma un ar vismaz 2 brīvām lappusēm vīzu sadaļā;
 • 3×4 cm fotogrāfija;
 • aizpildīta anketa ar personu datiem (privātai vīzai – vārds, uzvārds, adrese un telefons pie kā brauc, darījumu vīzai – firmas nosaukums, adrese, kontaktpersona un telefons pie kā brauc),
 • apdrošināšanas polise uz brauciena laiku;
 • bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem dzimšanas apliecības kopija!

Biznesa vīzai papildus nepieciešams:

 • ielūgums no Baltkrievijas partneriem (oriģināls);
 • notariāli apstiprināta Baltkrievijas partneru firmas reģistrācijas apliecības kopija;
 • biznesa vēstule no Latvijas firmas;
 • abu pušu sadarbības līguma oriģināls.